Engelbrekts församling

Så jobbar vi

Vår process har sju faser. Hur detaljerad och omfångsrik varje fas är varierar från projekt till projekt. Att vi tidigt kommer överens med våra kunder om de här ramarna säkerställer att vi är överens, att vi har överblick och kontroll, men framför allt: att vi på Maryland levererar det önskade resultatet.

 

1. Brief

Utgångspunkten är alltid kundens information (brief) om projektets mål, syfte och önskade resultat.

 

2. Strategi

Strategifasen är ett av de viktigaste stegen för att lyckas. Syftet är att vi ska landa i en gemensam och tydlig syn på projektets målsättning, omfattning och riktlinjer – en kravspecifikation.

Här använder vi verktyg som en mer detaljerad brief, workshop och möten, beroende på vilket slags projekt det rör sig om och hur omfattande det är. Vi går igenom yttre faktorer och gör en marknadsanalys där vi tittar på konkurrenter och målgrupper.

 

3. Koncept

Utifrån de strategiska förutsättningarna besvarar vi frågan om hur vi uppnår det önskade resultatet. Vi tar fram ett kommunikationskoncept som går i linje med den befintliga grafiska profilen.

Om det är en webbplats som ska skapas gör vi här en trädstruktur samt wireframes som visar innehåll och funktionalitet samt hur de disponeras, men utan färg och form.

 

4. Design

Här blir den grafiska profilen konkret. Vi arbetar fram skisser och designmallar och inkluderar eventuella bildförslag samt kommunikationsmanér.

 

5. Produktion

Trycksakerna produceras med överenskommet text- och bildmaterial samt godkänns för levererans till tryckeriet. Digitala produktioner går in i programmeringsstadiet där mallsidor och funktioner kodas och fylls med text, bild och övrigt innehåll. Eventuell integrering med andra system eller tekniska lösningar genomförs.

 

6. Test – leverans – lansering

Trycksaker levereras! Digitala projekt testas och vi ser till att all funktionalitet fungerar inför lanseringen. I de fall vi gör en webbplats går vi igenom sökmotoroptimering och statistikverktyg. I vissa fall genomför vi även utbildning av lösningen.

 

7. Uppföljning

Våra webbuppdrag slutar oftast inte i samband med lansering. Vi finns där för support, förvaltning, utvärdering och vidareutveckling.

 

 

 

Kontakta oss