MINI

Projektbeskrivning

Bannerproduktion, annonsproduktion, webb, trycksaker, broschyrer.

Design och produktion av takeover/banner Dagens Industri

Client: MINI

Tags: Print, Webb

View Project
Back to Top