Engelbrekts församling

Engelbrekts församling efterfrågade att få hjälp att höja den kreativa nivån i sin kommunikation.

 

En spännande utmaning som innefattade produktion av församlingens magasin, annonser, foldrar, affischer, fotografering, och diverse marknadsföringsmaterial. 

Produktion av:

Print / Digitalt / Design

Copy / Fotografering